Workshops

1

Innoveren = stimuleren van mezengedrag

Jaap Schaveling
Hoogleraar Samenwerken & Leiderschap Nyenrode Business Universiteit

Samenwerken – persoonlijk leiderschap – systeemdenken – lerende organisatie

Leren om je voortdurend aan te passen aan de veranderende eisen van je omgeving: dat is innoveren. Sommige bedrijven zijn beter in staat zich aan te passen aan veranderende omstandigheden dan andere. Zij leren beter, innoveren beter en verspreiden vernieuwingen beter. Wat is hun geheim?

Het stimuleren van mezengedrag in plaats van roodborstjesgedrag blijkt essentieel. Roodborstjes zijn namelijk territorium gedreven. Mezen houden juist veel minder vast aan de grenzen van hun leefgebied. Hierdoor kunnen zij veel sneller noodzakelijke aanpassingen verspreiden.

In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over factoren die innovatiegedrag bevorderen. We staan stil bij factoren die ondersteund worden door wetenschappelijk onderzoek. Ook delen we ervaringen uit jullie eigen praktijk.

2

Het ontwerpen van gedragsverandering: hoe doe je dat en waar houd je rekening mee?

Amete van den Berg
Service designer bij Ideate

Kate Spierings
Service designer bij Ideate

Onderzoek – empathie – ontwerpen – realiseren – leren (en blijven leren)

Een zorginnovatie valt of staat bij een goede stimulering van gedragsverandering. Tijdens deze workshop leer je hoe je gedrag zo kunt ontwerpen dat jouw innovatie beter aansluit bij de gedragsverandering die je voor ogen hebt. Bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze onder zorgverleners of het vergroten van therapietrouw bij patiënten.

We verkennen de complexiteit van gedrag en gaan aan de slag met een persoonlijk vraagstuk: waar loop jij tegenaan? Waarom is het zo moeilijk om op dit vlak te veranderen? Je krijgt concrete handvatten om een passende oplossing te ontwerpen.

3

Spreading a Movement: What Matters To You? (Engelstalig)

Dr. Damara Gutnick
Medical Director at Montefiore Hudson Valley Collaborative

Enacting compassion – respecting automony – improving joy-in-work

Few things in healthcare spread like wildfire. ‘What Matters To You’ (WMTY) is one. Since its introduction in 2012, the movement has spread to 40+ countries. WMTY enacts compassion and partnership, and respects autonomy.

It’s simple ASK-LISTEN-DO framework guides providers to meet patients ‘where they are at’ and helps integrate patients’ priorities into care-planning. It can also be applied as a workforce strategy to improve ‘joy-in-work’.

During this interactive workshop you will learn about WMTY’s application, spread and impact in a diverse New York Hudson Valley provider network and experience the power of WMTY firsthand.

4

Komt een dokter bij de zorgverzekeraar

Paul Koning
Orthopedisch chirurg en oprichter Prisma

Thomas Winter
Projectmanager Menzis

Netwerkgeneeskunde – samenwerken – kennis delen – app – bottom-up

Een dokter en een zorgverzekeraar nemen stap voor stap door hoe zij een bescheiden, maar lopend concept voor netwerkgeneeskunde naar de opschalingsfase brengen. Samen introduceren zij een nieuw bekostigingsmodel. In een dialoog met elkaar en de zaal nemen zij de belangrijkste lessen door.

5

Businesscase voor innovatie: meer dan alleen cijfers

Chantal Pereira
Adviseur palliatieve zorg bij IKNL

Angelique de Wit
Projectadviseur bij Stichting Fibula

Passende bekostiging – palliatieve zorg – projectadvies – netwerkzorg

Palliatieve zorg wordt steeds vaker transmuraal en in netwerkverband georganiseerd. In het project TAPA$ (TrAnsmurale PAlliatieve zorg met passende beko$tiging) bundelen zeven regionale initiatieven hun krachten. Dit deden zij om inzicht te krijgen in de wijze waarop transmurale palliatieve zorg de kwaliteit verbetert. Maar ook om te bepalen wat nodig is om die verbetering mogelijk te maken. En om een passende bekostiging aan de hand van de NZa Beleidsregel Innovatie te ontwikkelen.

Een businesscase vraagt namelijk om meer dan alleen een cijfermatige analyse. Hoe verbindt je cijfers aan de kwaliteit? Hoe ga je om met verschillende domeinen? Wanneer betrek je wie?

Het project TAPA$ ontwikkelde een toolkit om deze vragen mee te beantwoorden. In deze workshop ga je aan de slag met de toolkit zodat je na afloop weet wat jouw volgende stap in jouw businesscase kan zijn.

6

Een digitaal vaardige zorgprofessional: het meest onderschatte probleem bij de implementatie van e-health

Suzanne Verheijden
Programmamanager Digitale vaardigheden bij ECP-Platform voor de Informatiesamenleving en strategisch innovatieadviseur

Zorg voor de toekomst – vernieuwen – (aan)leren – technologie – verrijken

Hoe neem je zorgprofessionals mee naar de digitale zorg van de toekomst? Suzanne deelt haar ervaringen in de care-sector en vertelt je meer over de plannen voor ziekenhuizen en de ggz. Ze staat stil bij het nut, de noodzaak, de kansen en de uitdagingen rondom digitale vaardigheden. Ze leert je hoe je met een succesvolle aanpak met inzet van digitale ambassadeurs een landingsbaan voor innovatie creëert.

7

Hoe maak ik een businesscase?

Mathijs van der Bijl
Innovatiemanager bij Coöperatie VGZ

Charlotte Oldenburg
Innovatiemanager bij Coöperatie VGZ

Zorgverzekeraar – zinnige zorg – allianties – strategie – innovatie

Hoe vertaal je een inhoudelijk initiatief naar een succesvolle businesscase? Laat je tijdens deze workshop inspireren door voorbeelden uit de praktijk. Ook is er volop ruimte om aan de slag te gaan met je eigen praktijkcasus.

8

De kracht van de relatie, (juist!) ook voor opschaling van e-health

Godfried Bogaerts
CEO BeterDichtbij

Saskia Carli
Adviseur e-health Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Digitale strategie – gebruikersgedrag/UX – nieuwe businessmodellen – verandermanagement

Direct contact met je arts, dat kan dankzij de digitale dienst BeterDichtbij. Hoe kwam dit initiatief, in het leven geroepen door 25 ziekenhuizen, van de grond? Wat zijn de geheimen van de snelle groei? En wat ligt er in het verschiet?

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen heeft slechts in enkele maanden tijd BeterDichtbij ziekenhuisbreed uitgerold. Laat je inspireren door de succesfactoren van deze implementatie en leer van de missers.

Tijdens deze workshop krijg je concrete handvatten om jouw digitale innovatie sneller op te schalen. Welke vaardigheden kun je in jouw werk inzetten?

9

Speurtocht in subsidieland: wat is er allemaal mogelijk in de financiering van innovaties?

Gwendolynn Bos-Grootaers
Programmamanager ZonMw

Fieke Rijnvis-Jonkman
Juridisch medewerker Zorginstituut Nederland

Nienke Zwennes
Senior beleidsmedewerker ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tonnie Rijkers
Adviseur Life Sciences & Health Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Renske Schapendonk
Beleidsmedewerker Nederlandse Zorgautoriteit

Ondernemerschap – subsidies – innovaties – zorg – overheid

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor het opschalen van zorginnovaties. Ben jij op de hoogte van alle financieringsmogelijkheden?

In deze workshop neemt Zorg voor innoveren je mee in verschillende subsidiemogelijkheden. Je kunt al je vragen stellen aan een panel met adviseurs van ZonMw, Zorginstituut Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden toetsen we of je op de juiste weg bent.

10

Goed plan?! Implementatie van e-health in jouw zorgproces

Sanne van der Hagen
Adviseur Bureau Wisselstroom

Mogelijkheidsdenken – co-design – vindingrijk – slim inzetten van technologie

Hoe zorg je ervoor dat e-health daadwerkelijk geïmplementeerd wordt? Hoe rol je een innovatie verder uit? Waar moet je rekening mee houden?

Tijdens deze workshop helpen we je op weg met het implementeren van e-health aan de hand van een systematische aanpak: de handreiking e-health implementatie. Je krijgt praktische tips en volop de gelegenheid om jouw praktijkvragen te stellen.

11

Samen innoveren in de regio om de zorgkloof te dichten? Zo kan het wel!

Hans Niendieker
Zorginnovatiecooperatie HINQ en regiocoalitie Zoetermeer

Dimitri Schakelaar
Programmamanager Juiste Zorg op de Juiste Plek – regio Zoetermeer

Strategie – innovatie – samenwerken – regionaal – ICT

De regio Zoetermeer loopt voorop in de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek. De lokale zorgaanbieders hebben samen baanbrekende innovaties gerealiseerd.

Hoe zorgen governance, duurzame financiering en informatie-uitwisseling ervoor dat deze regionale samenwerking zo succesvol verloopt? We staan stil bij de digitale en organisatorische transities. Ook komen concrete projecten voor de kwetsbare ouderen in de acute keten en de rol van de patiënt, middels het PGO, aan bod.

Wat maakt dat deze samenwerking zo succesvol verloopt? Waarom lukt het in Zoetermeer? Wat is de volgende (revolutionaire) stap? De antwoorden op deze drie vragen zijn in alle zorgsectoren relevant.

12

Opschalen vanuit patiëntperspectief met de Vliegwiel-methode

Laurens Rijpstra
Adviseur Patiëntbelang Digitale Zorg bij Patiëntenfederatie Nederland

Bettine Pluut
Programmamanager Vliegwiel voor digitale innovatie in de zorg bij Patiëntenfederatie Nederland

Digitale zorg - opschaling - patiëntparticipatie - telebegeleiding

Leer tijdens deze sessie om vanuit patiëntperspectief zorginnovaties op te schalen met de Vliegwiel-methode. Ontdek hoe je opschaling in de praktijk brengt met een brede coalitie van patiënten(organisaties), zorgaanbieders, zorgverzekeraars en leveranciers. Leer waarom focus belangrijk is, welke knelpunten je bij opschaling tegenkomt én hoe je daarvoor oplossingen vindt.